Välkommen

Vår verksamhet grundas på synen att vi kvinnor och tjejer kan hjälpa varandra.

Vår målsättning är att arbeta för kvinnors, tjejers och barns rättigheter samt för att killars/ mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn –  i alla former – ska upphöra. Vidare verkar vi för kvinnors, och tjejers frigörelse från manlig dominans och överordning på samhällets alla nivåer. Våldet mot kvinnor, tjejer och deras barn är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Kvinnojouren i Sala anser, i likhet med FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, att det har sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen.

Utöver vår stödverksamhet arbetar vi också utåtriktat med föreläsningar, studiecirklar samt information om våld mot kvinnor och tjejer.

Kvinnojouren, föreningen Kvinnokraft, är en ideell förening som är fristående från myndigheter samt partipolitiskt och religiöst obunden. Vi är anslutna till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS). Vi har drygt 60 medlemmar, varav ca 20 är aktiva som jourkvinnor. Kvinnojouren har en kvinna anställd, som arbetar 100% samt en Tjej som har en tidsbegränsad projektanställning på 50%.

Kontoret är oftast bemannat mellan 09.00 till 17.00. Du når oss säkrast på telefon under dessa tider. Lämna annars ett meddelande så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet.

Läs mera om vad vi i verksamheten erbjuder under fliken ”vad kan du få hjälp med”.

Övriga vägar till stöd  och kontaktuppgifter till oss hittar du längre ner på denna sida;

Socialjouren; 021- 39 20 66
Socialtjänsten Vuxen; 0224-74 96 30
Socialtjänsten Barn ; 0224-74 96 20
Kvinnofridslinjen; 020 – 50 50 50
Om det är akut; Ring ALLTID   112.
Se även fliken ”länkar” där flera kontaktvägar till olika former av stöd finns.

Till dig som arbetar på en myndighet och söker oss;

Vi finns tillgängliga via mejl, telefon och samverkansmöten vid behov. Vi finns på vårt vanliga telefonnummer, med telefonsvarare. Tala in ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan (lämna gärna ett meddelande för möjlighet till återkoppling). Alternativt så mejlar du oss och vi svarar så snart vi hinner. 

Vi vill gärna hjälpa till och har kapacitet att ta emot för boende eller handleda dig med förslag på alternativ för just ditt ärende.

Varmt välkommen att höra av dig!

Vi utför;

FREDA – farlighetsbedömning

FREDA – beskrivning

VERKSAMHETSPLAN 2023 KLAR

verksamhetsberättelse 2022

Kontaktuppgifter

Adress

Kvinnojouren i Sala, Box 39, 733 21 Sala.

Telefon: 

Kvinnojouren; 0224-182 89,  072 568 19 93             mån-fre 09.00 – 17.00

Tjejjours-grupp; 073 – 078 21 82                              mån-fre 12.00 – 16.00

E-postadress: sala@roks.se

Facebook; Kvinnojouren i Sala

Instagram;  @tjejjour_sala

Bankgiro:
5378-0086

Swish:
123 513 72 94

Uppdaterad/23-11-16