Välkommen

Vår verksamhet grundas på synen att vi kvinnor och tjejer kan hjälpa varandra.

Vår målsättning är att arbeta för kvinnors, tjejers och barns rättigheter samt för att killars/ mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn –  i alla former – ska upphöra. Vidare verkar vi för kvinnors, och tjejers frigörelse från manlig dominans och överordning på samhällets alla nivåer. Våldet mot kvinnor, tjejer och deras barn är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Kvinnojouren i Sala anser, i likhet med FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, att det har sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen.

Utöver vår stödverksamhet arbetar vi också utåtriktat med föreläsningar, studiecirklar samt information om våld mot kvinnor och tjejer.

Till dig som arbetar på en myndighet och söker oss;

Vi finns tillgängliga via mejl, telefon och samverkansmöten vid behov. Vi finns på vårt vanliga telefonnummer, med telefonsvarare. Tala in ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan (lämna gärna ett meddelande för möjlighet till återkoppling). Alternativt så mejlar du oss och vi svarar så snart vi hinner. Vi vill gärna hjälpa till och har kapacitet att ta emot för boende eller handleda dig med förslag på alternativ för just ditt ärende.

Varmt välkommen att höra av dig!

0224-182 89

072-568 19 93

sala@roks.se

Facebook; kvinnojouren i sala

Instagram; @tjejjour_sala

VERKSAMHETSPLAN 2023 KLAR

verksamhetsberättelse 2022

Just Nu ; Förhållningssätt utifrån Folkhälsomyndighetens senaste information/  Uppdaterad 2023-05-25

. Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

. Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.