Välkommen

Vår verksamhet grundas på synen att vi kvinnor och tjejer kan hjälpa varandra.

Vår målsättning är att arbeta för kvinnors och tjejers rättigheter och förebygga mäns våld mot kvinnor i alla former.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Kvinnojouren i Sala anser, i likhet med FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, att det har sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen.

Utöver vår stödverksamhet arbetar vi också utåtriktat med föreläsningar, studiecirklar och information om våld mot kvinnor.

På gång…

 

Internetsäkerhet

Om du misstänker att någon kontrollerar vad du gör på datorn kan du skydda dig genom att använda sk ”privat surfing”. Då kan ingen se vilka sidor du besökt. Läs mer om hur du gör i din webbläsare under rubriken ”Säkerhet” i menyn.