Vad kan vi hjälpa dig med samt stödja dig till?

Hur vi arbetar

Vi för inga journaler, enbart minnes anteckningar vid behov. Dessa sker i samråd med dig,

Du får vara anonym,

Vi har absolut tystnadsplikt,

Vi har inga band till någon myndighet. Vi samverkar dock med myndighet vid behov, och om du önskar det.

Vi är en fristående förening som är oberoende av politik och religion.

 

Vad kan du få hjälp med?

Det är dina behov som styr vilket stöd och vilken hjälp vi ger.

Vi gör inget ”över huvudet” på dig. Vi hjälper dig att hjälpa dig själv!

Vanligast är samtalsstöd genom ett besök eller över telefon. Stödet kan även ges över e-post, via Facebook meddelande eller meddelande över Instagram.

Vi kan ge råd om praktiska saker som underlättar din tillvaro.

Vi kan även följa med dig på möten och/eller vid rättegångar. Med möten avses exempelvis myndighet, vårdcentral med mera.

Du kan eventuellt få hjälp med skyddat boende en tid.

Annat som vi kan erbjuda dig

När vi har möjlighet ordnar vi samtal i grupp.

Har du barn som upplevt eller bevittnat våld i familjen, kan vi nu erbjuda dem stöd genom samtal enligt den så kallade Trappan-metoden. (TRAPPAN- modellen, är en jag-stödjande samtalsmetod som kan underlätta för barn som bevittnat/upplevt våld i familjen. Med hjälp av modellen genomförs krissamtal med ett barn som bevittnat och upplevt våld. Modellen som arbetsredskap syftar till att erbjuda barnet möjligheten att sätta ord på samt få en begriplighet av den våldshändelse de har bevittnat/upplevt. TRAPPAN- modellen i sig ska inte ses som en behandlande insats, snarare som ett psykosocialt verktyg för bearbetning och förhoppningsvis förståelse för våldet).

Vi ordnar Må-Bra aktiviteter där vi åker iväg tillsammans med mammor och barn, för att göra saker som stärker och bygger upp på ett avslappnat och roligt sätt.

I dagsläget har vi Mamma och barn träffar en lördag per månad. Förhoppningen är att vi fortlöpande ska ha dessa träffar. Vi har då en aktivitet av något slag och fikar tillsammans. Det finns alltid en anställd jourkvinna från kvinnojouren med vid dessa träffar för att ha möjlighet att erbjuda samtal. Träffarna stärker kvinnor i deras roll som mödrar samt erbjuder social samvaro. Barnen har även möjlighet att träffa andra barn som, liksom de själva, upplevt våld i någon form. Kontakta kvinnojouren för mer information.

I övrigt samarbetar kvinnojouren även med att lägga grunden för en tjej-jours grupp. Vi har etablerat kontakt med Salas skolor och har för avsikt att fortsätta det arbetet under vintern 2020. Vi samarbetar även med Ungdomslokalen, där vi träffar yngre tjejer i behov av samtal och informerar även om vår verksamhet. Vi träffar tjejer vid ungdomslokalen två (2) gånger per månad. Vår relativt nystartade Tjejjours-grupp har i dagsläget upprättat samverkan med Skolkurator-gruppen, Förebyggande ungdomsgruppen (FUP) samt Ungdomsmottagningen. Vi fortsätter arbetet under vintern 2020 och över i 2021.

Tjejjoursgruppen har under sommaren/hösten 2020 startat upp projektet ”Fika-Mormor” ; En social aktivitet för unga tjejer/unga kvinnor – för att få möjlighet till en kvinnlig förebild utanför och/eller istället för i sin egen familj. Ett ideellt uppdrag där aktuell Fika-Mormor bjuder Tjej/ung kvinna på en fika på Schelins, pratar samt att de kan utbyta erfarenheter med varandra. En Jag-stärkande och stödjande aktivitet som även fungerar isoleringsbrytande. Schelins konditori/bageri är vår samarbetspartner i detta projekt.

I övrigt så erbjuder vi en gemensamhet, systerskap och övriga – under året återkommande – arrangemang.

/Uppdaterad 21-06-15