Vad kan vi hjälpa dig med samt stödja dig till?

Hur vi arbetar

. Vi för inga journaler, enbart minnes anteckningar vid behov. Dessa sker i samråd med dig,

. Du får vara anonym,

. Vi har absolut tystnadsplikt,

. Vi har inga band till någon myndighet. Vi samverkar dock med myndighet vid behov, och om du önskar det.

. Vi är en fristående förening som är oberoende av politik och religion.

Vad kan du få hjälp med?

. Det är dina behov som styr vilket stöd och vilken hjälp vi ger.

. Vi gör inget ”över huvudet” på dig. Vi hjälper dig att hjälpa dig själv!

. Vanligast är samtalsstöd genom ett besök eller över telefon. Stödet kan även ges över e-post, via Facebook meddelande eller meddelande över Instagram.

. Kvinnojouren i Sala har ett skyddat boende med plats för två kvinnor och sammanlagt fem barn. Tillsammans med dig gör vi en bedömning kring kortsiktigt och långsiktigt stöd och hjälpbehov.

. Vi kan ge råd om praktiska saker som underlättar din tillvaro.

. Vi kan följa med dig på möten och/eller vid rättegångar. Med möten avses exempelvis myndighet, vårdcentral, Polis, socialtjänst med mera.

. Kanske behöver du göra en planering för den kommande tiden?

. Kanske behöver vi ta hjälp av andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för dig att planera framåt? Detta kan handla om exempelvis akut skydd i vår jourlägenhet, kontakt med Polis, Socialtjänst, Försörjningsstöd, vården med flera,…

. För att ha en så god samverkan som möjligt så behöver du samtycka till att ha kontakt med exempelvis myndigheter. Du ÄGER din situation.

Annat som vi kan erbjuda dig

. När vi har möjlighet ordnar vi samtal i grupp.

. Har du barn som upplevt eller bevittnat våld i familjen, kan vi nu erbjuda dem stöd genom samtal enligt den så kallade Trappan-metoden. (TRAPPAN- modellen, är en jag-stödjande samtalsmetod som kan underlätta för barn som bevittnat/upplevt våld i familjen. Med hjälp av modellen genomförs krissamtal med ett barn som bevittnat och upplevt våld. Modellen som arbetsredskap syftar till att erbjuda barnet möjligheten att sätta ord på samt få en begriplighet av den våldshändelse de har bevittnat/upplevt. TRAPPAN- modellen i sig ska inte ses som en behandlande insats, snarare som ett psykosocialt verktyg för bearbetning och förhoppningsvis förståelse för våldet).

. Vi ordnar Må-Bra aktiviteter där vi åker iväg tillsammans med mammor och barn, för att göra saker som stärker och bygger upp på ett avslappnat och roligt sätt. Dessa aktiviteter sker under sommarhalvåret och när vi har möjlighet.

. I dagsläget har vi Mamma och barn träffar en lördag per månad. Förhoppningen är att vi fortlöpande ska ha dessa träffar. Vi har då en aktivitet av något slag och fikar tillsammans. Det finns alltid en anställd jourkvinna från kvinnojouren med vid dessa träffar för att ha möjlighet att erbjuda samtal. Träffarna stärker kvinnor i deras roll som mödrar samt erbjuder social samvaro. Barnen har även möjlighet att träffa andra barn som, liksom de själva, upplevt våld i någon form. Kontakta kvinnojouren för mer information.

. När vi har möjlighet ordnar vi Kvinnoläger. Vi åker då iväg tillsammans med kvinnor för genomföra aktiviteter som bygger och stärker.

/Uppdaterad 23-05-25