Vad kan du få hjälp med?

Hur vi arbetar

Vi för inga journaler.

Du får vara anonym.

Vi har inga band till någon myndighet. Vi är en fristående förening som är oberoende av politik och religion.

Vad kan du få hjälp med?

Det är dina behov som styr vilken hjälp vi ger.

Vi gör inget ”över huvudet” på dig. Vi hjälper dig att hjälpa dig själv!

Vanligast är samtalsstöd.

Vi kan ge råd om praktiska saker som underlättar din tillvaro.

Vi kan även följa med dig på möten och/eller vid rättegångar.

Du kan eventuellt få hjälp med skyddat boende en tid.

Annat som vi kan erbjuda dig

Ibland ordnar vi samtal i grupp.

Om du har barn kan vi erbjuda dem stöd genom samtal enligt den sk Trappan-metoden.

Vi ordnar sk Må-Bra aktiviteter där vi åker iväg tillsammans med mammor och barn, för att göra saker som stärker och bygger upp på ett avslappnat och roligt sätt.