Format: Notis

Detta gör vi också i föreningen,…

FIKA MORMOR

En social aktivitet för unga tjejer/unga kvinnor – för att få möjlighet till en kvinnlig förebild utanför eller istället för i sin egen familj. Ett ideellt uppdrag där aktuell Fika-Mormor bjuder Tjej/ung kvinna på en fika, pratar samt att de kan utbyta erfarenheter med varandra. En Jag-stärkande och stödjande aktivitet som även fungerar som en möjlighet att bryta social isolering. Hör av dig om du är intresserad av detta!

FOKUSGRUPP – ÄLDRE KVINNOR

Från slutet av 2022 och framåt arbetar föreningen med att lyfta fram Äldre kvinnors livssituation, våldsutsatthet med mera. En fokus-grupp har startats och det läggs nu en grund för framtida informationstillfällen och det uppsökande arbetet. Föreningen har även tagit fram ett enkätverktyg som är avsett för att undersöka ”Äldre kvinnors upplevelse av våld i Sala”

MEDLEMSKAFÉ 

Vi har kafékvällar för medlemmar, då vi umgås och pratar om olika aktuella teman. Vi bjuder ibland in föreläsare till dessa kafékvällar. Under hösten 2023 kommer nedanstående aktiviteter att ersätta

kafékvällarna. Under 2024 – jubileumsåret – kommer kafékvällarna att erbjudas i samband med ett flertal olika arrangemang. Har du en väninna eller kollega som är intresserad? Bjud med henne!

Vad händer nu under hösten & Vintern 2023

PROGRAM 2023

Studiecirkel; Studiecirkel för hösten 2023 har startat.

  • Skulle Du vilja gå studiecirkeln – hör av dig så berättar vi mer om det!
  • Studiecirkeln startar årligen i början av september och innehåller sammanlagt 9 tillfällen inklusive ett extra tillfälle för dig som vill arbeta ideellt i föreningen efter avslutad cirkel. Naturligtvis kan detta ändras eller förskjutas – exempelvis om en ny pandemi blossar upp eller annat – dock är vår intention att följa ovan nämnda form och upplägg.

Exempel på tidigare föreläsningar vi anordnat;

2022-10-11; Uppmärksammar vi genom ett samarbete med Sala stadsbibliotek. Caroline Engvall ägnar mycket av sin tid åt kampen mot sexuellt utnyttjande av unga, bland annat genom utbildningsmaterial, hjälpsajter, och poddar . Caroline Engvall ger, vid det här tillfället, en föreläsning just på det temat. Biblioteket uppmärksammar då även de böcker Caroline Engvall skrivit om ”Nollan”.

2020-01-16; Alexandra Sjöberg – Arbetar som Fysioterapeut och Yogainstruktör. Alexandra  talade om att kroppen är ett fantastiskt verktyg som är till för vårt egna välbefinnande. Hon föreläste för att påminna om detta och för att ge Dig som lyssnar – Nycklar till kroppskännedom med ett ben i vetenskapen och ett ben i spiritualiteten. Allt Hänger ihop!

2019-11-21; Porrfri barndom, föreläste om hur barn påverkas av porr. Enligt forskning är barn i genomsnitt 12-13 år när de aktivt börjar söka efter porr. Många barn exponeras ofrivilligt, av ett äldre barn. Porrfri barndom arbetar aktivt för att porr-filter ska installeras i skolorna och även privat.

Grundarna till Porrfri barndom heter Elsa Lantz och Harry Skärlund. Porrfri barndom har etablerade sidor på sociala medier som exempelvis; Face Book och Instagram. De har även startat stora namn insamlingar för att påverka våra styrande politiker. Våren 2018 blev Porrfri barndom en ideell förening – partipolitiskt och religiöst obunden.

2019-10-17 ; Anna Runesson, föreläste om sexuell exploatering, sugar-dejting och ”grooming”. Anna Aronsson arbetar som Regionkoordinator mot prostitution och människohandel i Region Mitt.

2019-04-25; Daniella Skönborg – Försvunnen identitet; en föreläsning om att hitta sig själv. Faktainnehåll; Prostitution, missbruk och vägen ut.

/ Uppdaterad 2023-10-05