Hoppa till innehåll

Engagera dig

Kvinna till kvinna är idén med kvinnojourernas verksamhet. Tanken är solidaritet mellan kvinnor och en hjälpande hand när livet är svårt. Eftersom vi tror att maktobalansen mellan könen är en förklaring till våldet, anser vi att bästa hjälpen till självhjälp ges utan att män är med. Därför kan enbart kvinnor och tjejer bli medlemmar i föreningen. Är du man och vill stötta vår verksamhet så är du välkommen att skänka oss en gåva.

Jag vill bli medlem

Vill du stötta föreningen, vårt innehåll och arbete? För att bli medlem behöver du betala in en medlemsavgift. Du får då även tillgång till medlemstidningen Kvinnotryck 4 gånger per år, samt medlemsbrev via mejl. Medlemsavgiften är 150 kr/år. En förening eller företag betalar 300 kr/år. Här finns betalningsinfo.

Jag vill bli jourkvinna

Du kan bli ideellt aktiv i föreningen och delta i verksamheten. Som jourkvinna kan du hjälpa till i aktiviteter kring en stödsökande som bor i vårt skyddade boende, eller när vi arrangerar sociala aktiviteter för utsatta kvinnor och barn. För att bli jourkvinna behöver du gå föreningens studiecirkel, så att du har kunskap och förståelse för hur du ska möta de kvinnor som söker hjälp hos oss. Vi erbjuder studiecirkeln en period per år, med start under höstterminen. Studiecirkeln är kostnadsfri. Dock vill vi att du är medlem innan studiecirkeln startar. Träffarna sker en gång i veckan i ca 8 veckor, på plats i vår föreningslokal i Sala. Ring eller mejla oss i god tid för att anmäla ditt intresse.

Jag vill hjälpa till, men är inte jourkvinna

Det här kan du hjälpa till med om du är medlem men inte gått vår studiecirkel:

  • lära känna föreningen genom att komma på kafékvällarna vi anordnar. Om du vill får du även hjälpa till med förberedelserna.
  • ta del av / läsa Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) material
  • ta del av de kostnadsfria utbildningar om våld i nära relation som finns på nck.se och på lansstyrelsen.se
  • sprida föreningens material och värva fler medlemmar bland vänner och bekanta
  • delta i föreningens arrangemang på specifika dagar; exempelvis; Internationella Kvinnodagen 8 mars, Flicka-dagen 11 oktober, Internationella dagen mot våld mot kvinnor 25 november.