Hoppa till innehåll

Stöd för dig som arbetar på myndighet

Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld, har rätt till skydd och stöd. Arbetar du inom socialtjänsten eller på annan myndighet där du regelbundet möter våldsutsatta kvinnor?  Vi kan erbjuda:

 • Skyddat boende för två kvinnor och sammanlagt fem barn
 • Inskrivningssamtal
 • Handledning och rådgivning av erfaren och utbildad personal
 • FREDA farlighetsbedömning
 • FREDA beskrivning
 • Kris & stödsamtal
 • Samtal enligt Trappan-modellen av utbildad personal
 • Behjälpliga med att söka sjukvård, inköp av kläder och mat
 • Hjälp och stöd till olika samhällsfunktioner
 • Hot & riskbedömning i samverkan med socialtjänst
 • Handlingsplan för boende och medföljande barn
 • Behjälpliga med olika skrivelser, ansökningar eller överklagan – vardagsjuridik
 • Medföljande stöd till polis, advokat, rättegångar, socialtjänst med mera
 • Kontakta eventuell förskola/skola
 • Aktiviteter för de boende, isoleringsbrytande stöd
 • Barnansvarig och viss barnverksamhet

Vi har gärna samverkansmöten vid behov. Kontakta oss via mejl och telefon (tala in ett meddelande på svararen). 

Om vårt skyddade boende

Vårt skyddande boende är bemannat helgfria vardagar 09:00-17:00. Övriga dagar, ideell verksamhet. Här finns vid behov plats för två kvinnor med fem medföljande barn. Miljön är hemlik med delat badrum, kök och vardagsrum. Utöver de gemensamma utrymmena har den skyddade ett eget, låsbart rum.