Engagera dig! Medlem?

Enbart kvinnor kan bli medlemmar i föreningen.

Kvinna till kvinna är idén med kvinnojourernas verksamhet. Tanken är solidaritet mellan kvinnor och en hjälpande hand när livet är svårt. Eftersom vi tror att maktobalansen mellan könen är en förklaring till våldet, anser vi att bästa hjälpen till självhjälp ges utan att män är med.

Du kan bli aktiv i föreningen och delta i verksamheten. Bli jourkvinna!

För att bli jourkvinna behöver du gå en utbildning så att du har kunskap och förståelse för hur du ska möta de kvinnor som söker hjälp hos oss.

Du kan också vara stödjande medlem som betalar in avgiften för att visa din ståndpunkt.

Som man kan du ändå stötta vår verksamhet genom att t.ex. ge en gåva.

Medlems avgiften är 150:-/år
Betalas in till vårt bankgiro 5378-0086
Kom ihåg att fylla i betalningen så vi vet vem som betalat vad!

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här