Engagera dig! Medlem?

– Enbart kvinnor och tjejer kan bli medlemmar i föreningen –

Kvinna till kvinna är idén med kvinnojourernas verksamhet. Tanken är solidaritet mellan kvinnor och en hjälpande hand när livet är svårt. Eftersom vi tror att maktobalansen mellan könen är en förklaring till våldet, anser vi att bästa hjälpen till självhjälp ges utan att män är med.

Bli medlem?

Kontakta oss för att få information om vad det innebär att vara medlem i föreningen. Känner du att det skulle kunna vara intressant och därigenom välja att bli medlem behöver du betala in en medlemsavgift. Du får även medlemstidningen Kvinnotryck 4 gånger per år som medlem. När Du betalat din medlemsavgift så hjälper vi dig med registrering för att få tidningen.

Bli jourkvinna?

Du kan bli mer aktiv i föreningen och delta i verksamheten. För att bli jourkvinna behöver du gå en utbildning så att du har kunskap och förståelse för hur du ska möta de kvinnor som söker hjälp hos oss. Vi erbjuder studiecirkeln ett tillfälle per år.

Som MEDLEM i väntan på Studiecirkelstarten kan du exempelvis;

. lära känna föreningen genom att komma på kafékvällarna vi anordnar,

. ta del av / läsa Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) material, 

. ta del av de kostnadsfria utbildningar som finns,….exempelvis; 

  • Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK); webbutbildningen,
  • Finns även ”mäns våld mot kvinnor” (7hp).

. ta del av de kostnadsfria utbildningstillfällen/seminarium som går via Länsstyrelsen,

. ta del av ROKS utbildningar och evenemang/träffar,

. hjälpa till praktiskt vid kafékvällarna, (exempelvis duka fika, ställa i ordning inför och vid föreningens evenemang ),

. hjälpa till att sprida/synliggöra föreningens material (visitkort m.m),

. värva medlemmar, en kompis kompis kanske är nyfiken?

. delta i föreningens specifika dagar (flicka-dagen, internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor,….

– Detta är lite förslag på vad Du som medlem kan delta i för att lära känna föreningen och dess innehåll  –

TJEJER

Vår önskan är också att fler tjejer söker sig till oss och får reda på hur föreningen fungerar, hur Ni själva kan påverka samhället och vara aktiva för ett samhälle fritt från våld. Ni lite yngre tjejer, Kom med oss i tjej-jours gruppen och se vad Vi gör. I dagsläget träffas vi var tredje vecka i vår föreningslokal. Ni är så välkomna!

Stödjande Ej Aktiv medlem? Du kan också vara stödjande medlem som betalar in avgiften för att visa din ståndpunkt.

Som Man – kan du ändå stödja vår verksamhet genom att exempelvis ge en gåva. De gåvor som kommer till Kvinnojouren sätts in på föreningens ”Kvinnofond”. Ur Kvinnofonden kan kvinnor, tjejer och barn få stöd om och när vi ser ett behov.

Även som Förening – kan Ni  stödja vår verksamhet genom att vara medlemmar och/eller att exempelvis ge en gåva. De gåvor som kommer till Kvinnojouren sätts även här in på föreningens ”Kvinnofond”. Ur Kvinnofonden kan kvinnor, tjejer och barn få stöd om och när vi ser ett behov.

Medlems avgiften är 150 kr/ år för enskild person & 300 kr/år för förening
Betalas in till vårt bankgiro 5378-0086 eller via swish ; 123 513 72 94
Kom ihåg att fylla i betalningen med namn så vi vet vem som betalat vad! Har du inte möjlighet att notera ditt namn på betalningen – kontakta oss, så hjälper vi dig.

Information om medlemsavgift – hur fungerar det?

Information om Medlemsavgift angående Föreningen Kvinno kraft/ Kvinnojouren i Sala –

Exempel* här nedan, för att undvika eventuella missförstånd;

.En medlem betalar medlemsavgift i början av året 1938* =  Medlemsavgiften gäller för hela 1938*

.En medlem betalar medlemsavgift efter 1 oktober 1938* = Medlemsavgiften gäller 1938 ut och hela 1939*

I början av året, inför årsmötet, gör föreningen en genomlysning av inkomna medlemsavgifter, utifrån det datum som densamma betalats in. För det fall att medlemsavgift glömts bort eller av annat anledning inte inkommit till föreningen, avvaktar vi till den sista MARS aktuellt år.

Efter sista MARS varje år, kommer föreningen att redigera samtliga sändlistor för epost.

Det är naturligtvis lätt att glömma – men vi behöver skapa en mer tydlig rutin kring detta. Medlemsavgiften är framförallt viktig inför Årsmöte (rösträtten), men även utifrån att föreningen vill att rätt utskick ska komma till rätt person.

Vänligen Styrelsen

// Uppdaterad 2023-02-08

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här