Engagera dig! Medlem?

Enbart kvinnor och Tjejer kan bli medlemmar i föreningen.

Kvinna till kvinna är idén med kvinnojourernas verksamhet. Tanken är solidaritet mellan kvinnor och en hjälpande hand när livet är svårt. Eftersom vi tror att maktobalansen mellan könen är en förklaring till våldet, anser vi att bästa hjälpen till självhjälp ges utan att män är med.

Du kan bli aktiv i föreningen och delta i verksamheten. Bli jourkvinna!

För att bli jourkvinna behöver du gå en utbildning så att du har kunskap och förståelse för hur du ska möta de kvinnor som söker hjälp hos oss. Du får även medlemstidningen Kvinnotryck 4 gånger per år som medlem. Kontakta oss när Du betalat din medlemsavgift så hjälper vi dig med registrering för att få tidningen.

TJEJER

Vår önskan är också att fler tjejer söker sig till oss och får reda på hur föreningen fungerar, hur Ni själva kan påverka samhället och vara aktiva för ett samhälle fritt från våld. Ni lite yngre tjejer, Kom med oss i tjej-jours gruppen och se vad Vi gör. Ni är så välkomna!

Du kan också vara stödjande medlem som betalar in avgiften för att visa din ståndpunkt.

Som Man kan du ändå stödja vår verksamhet genom att t.ex. ge en gåva.

Medlems avgiften är 150:-/år
Betalas in till vårt bankgiro 5378-0086 eller via swish ; 123 513 72 94
Kom ihåg att fylla i betalningen med namn så vi vet vem som betalat vad! Har du inte möjlighet att notera ditt namn på betalningen – kontakta oss, så hjälper vi dig.

 

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här