Skyddat boende

Trygg placering i hemlik miljö

I vårt skyddade boende bor du i hemlik miljö och du kan få dela badrum, kök och vardagsrum med en annan skyddsplacerad kvinna. Utöver de gemensamma utrymmen som finns har du och dina eventuella barn ett eget, låsbart rum som fungerar som ert eget privata utrymme under er vistelse hos oss.

I köket delar ni på utrymmet i kyl och frys, skafferi samt utrymme kring matbord. Det är viktigt att ta hänsyn till varandra, (exempelvis; att diska efter maten, torka av matbord, hålla rent i kyl och frys med mera).

I vardagsrummet delar ni på allmän yta kring TV hörnan. Det är viktigt att ta hänsyn så att alla som vistas i boendet kan trivas i Tv hörnan. I TV hörnan kan man ha fredagsmys om man vill (snacks och frukt).

I badrummet delar ni på utrymmet för era saker. Även i badrummet handlar det om att ta hänsyn till varandra, hålla rent efter sitt besök och tänka på sina medboende.

Den information som du precis läst här ovanför kommer du även att få vid ett inskrivningssamtal.

Under placering i skyddat boende kommer du regelbundet att ha kontakt med en jourkvinna för att få den hjälp och det stöd du behöver utifrån din specifika situation. Vid placering genom en socialtjänst så utför vi ett givet uppdrag utifrån den åtgärdsplan Socialtjänsten kommit fram till i sin bedömning av din våldsutsatthet samt dina skyddsbehov. Den föregås inte sällan av en säkerhetsplanering och vi kartlägger ditt skyddsbehov tillsammans.

När du som kvinna bor hos oss erbjuder vi stödsamtal kring våldsutsatthet, den situation du befinner dig i med mera. Vi bedömer att samtalsstöd bör äga rum med regelbundna intervall för att du ska hitta ditt eget sätt att närma dig våldet, de upplevelser du har samt finna din våldsförståelse (din förståelse av den egna situationen och den utsatthet du har eller har haft)

Vi anser utifrån vår långa erfarenhet att det absolut mest prioriterade bör vara;

. att Du som kvinna så snart som möjligt återtar din mark, blir självbestämmande och självständig,

. att du återfår tron på dig själv och får kunskap om utsattheten du genomlevt samt verktyg för att återta ditt livsutrymme,

Vi kallar det för att arbeta med och hjälpa dig utveckla ditt eget inre skydd;

. Vi vill erbjuda de verktyg Du behöver för att själv hitta en stabil grund som Du och dina barn kan ta med er när det blir dags att flytta till ert nya hem.

Det finns absolut situationer där kvinnor och barn är hotade på ett sådant sätt att mer avancerat skydd behövs, men våra erfarenhet är att det starkaste skyddet, som på sikt skyddar mot vidare utsatthet, är kvinnans eget inre skydd.

Det betyder att vi vill stärka dig i din egen förmåga att skydda dig själv (och dina barn) från att åter bli utsatta av en förövare, både på kort och lång sikt.

Den mest starka och bidragande faktorn som kan påverka detta;

. är vår anställda personal och våra ideella jourkvinnors förmåga att stötta dig och ditt val att lämna,

. myndigheters förmåga att stötta dig i ditt beslut,

. samt din egen upplevelse av ett stärkt självvärde där du förstår och känner att du kan påverka din

(och dina barns) situation.

. genom att erbjuda stödsamtal för att du ska kunna bearbeta din våldsupplevelse,

. att ta de kontakter du behöver ta med olika myndigheter, (Polis, Socialtjänst, Tingsrätt med flera)

. stötta vid eventuella ansökningsförfaranden,

. med praktiska saker som exempelvis; kontakt med eventuell ny hyresvärd, matinköp om du behöver, kontakt med sjukvården med mera.

. stöd till kontakt med andra aktörer som kan hjälpa dig i frågor som exempelvis ekonomi, juridik eller annat,

. råd och stöd för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter,

. vi lyssnar på dig och hjälper dig hitta möjligheter utifrån din situation,

Varje våldsutsatthet är unik och vi hjälps åt med att se vad just du behöver.

Reviderad/2023-11-16