Föreningen Kvinnokraft

Kvinnojouren, föreningen Kvinnokraft, är en ideell förening som är fristående från myndigheter samt partipolitiskt och religiöst obunden.
Vi är anslutna till Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
Vi har ca 50 medlemmar, varav ca 10 är aktiva som jourkvinnor och har två anställda som arbetar deltid, 75% vardera.
Kontoret är oftast bemannat mellan 08.00 till 12.00

Kontaktuppgifter

Adress:
Box 39
733 21 Sala

Telefon:
0224-182 89

E-postadress:
sala@roks.se

Bankgiro:
5378-0086

Swish:
123 513 72 94