Föreningen Kvinnokraft

Kvinnojouren, föreningen Kvinnokraft, är en ideell förening som är fristående från myndigheter samt partipolitiskt och religiöst obunden. Vi är anslutna till Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS).
Vi har ca 50 medlemmar, varav ca 10 är aktiva som jourkvinnor samt att jouren har en kvinna anställd, som arbetar 100%.

Kontoret är oftast bemannat mellan 09.00 till 17.00. Du når oss säkrast på telefon under dessa tider. Lämna annars ett meddelande så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet.

Läs mera om vad vi i verksamheten erbjuder under fliken ”vad kan du få hjälp med”.

Kontaktuppgifter

Adress:
Box 39
733 21 Sala

Telefon: 0224-182 89, 072 568 19 93

E-postadress: sala@roks.se

Facebook; Kvinnojouren i Sala

Instagram;  @tjejjour_sala

Bankgiro:
5378-0086

Swish:
123 513 72 94