Är du utsatt?

Vem drabbas?

Alla kvinnor kan bli utsatta för våld i en nära relation.
Det är inte bundet till klass, ålder eller någon annan faktor. Vem som helst kan bli utsatt för någon eller några av nedanstående exempel på våld.

Vad är våld?

Våld kan utföras på många sätt, våld är inte bara slag och sparkar. Nedan följer en bra definition på våld:

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill”. – (Per Isdal)

Exempel på våld:

  • Psykiskt våld
  • Sexuellt våld
  • Fysiskt våld
  • Ekonomiskt våld
  • Materiellt våld (tex slå sönder saker)
  • Hot och trakasserier
  • Tvingas se pornografi mot sin vilja
  • Försummelse (tex att inte hjälpa en partner med funktionsnedsättning)

Enligt Allan Wade är våld när handlingen inte är ömsesidig, tex våldtäkt är ett exempel som ofta beskrivs som sex, men det är egentligen en person som tar sig rätten att utnyttja din kropp. Hur vi beskriver våldet tydliggör att det är En persons handlingar som begås i syfte att kränka eller skada den andra. Om våldet beskrivs på ett sätt som antyder att båda var delaktiga läggs skuld på den som kränks.

Roks broshyr om Varningssignaler och råd (PDF-dokument)

Vad kan du göra för att stötta?

Avsnittet är under bearbetning!
… inom kort är du välkommen att se hela denna sida.

För närstående

Varför går hon inte? Det är frågan som många ställer, när dee möter våld i nära relation. Broschyren ”Det är bara att lämna honom” ger svar på några av frågorna. Ladda ner i pdf-format.

Det är bara att lämna honom (PDF-dokument)

Avsnittet är under bearbetning!
… inom kort är du välkommen att se hela denna sida.