Hoppa till innehåll

Stöd för dig som är utsatt

Kvinnojouren i Sala hjälper kvinnor och deras barn, som befinner sig i våldsutsatthet. Du får vara anonym i din kontakt med oss. Vi har tystnadsplikt och inga band till någon myndighet. Vi är en fristående förening, oberoende av politik eller religion.

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Samtalsstöd genom besök, telefon, e-post eller genom dm i Facebook eller Instagram
  • Råd, vägledning och planering kring praktiska saker som underlättar framtiden
  • Följa med på möten med t ex socialtjänst, polis, vid rättegång eller vid besök till sjukvården
  • Hjälp med ansökningar (ekonomi, insatser eller annat)
  • Vardagsjuridik
  • Skyddat boende vid behov
  • Samtalsstöd i grupp
  • Samtalsstöd för barn som bevittnat våld

Samtalsstöd, planering och medföljande

Vi kan erbjuda stärkande stödsamtal som hjälper dig att skapa den stabila grunden du behöver för att återta ditt livsutrymme. Vi för inga journaler, bara minnesanteckningar vid behov och i samråd med dig. Vi kan samverka med myndigheter, om du vill att vi gör det. Vi kan hjälpa till med pappersarbete i kontakt med myndigheter eller annat som kan hjälpa dig att stå på egna ben. Behöver du ta kontakt med sjukvården, polisen, socialtjänsten eller andra myndigheter så kan vi följa med dig som stöd.

Skyddat boende

I vårt skyddade boende bor du i hemlik miljö tillsammans med dina barn. Du kan behöva dela boendet med en annan skyddsplacerad kvinna och hennes eventuella barn. Utöver de gemensamma utrymmen som finns har du och dina barn ett eget, låsbart rum som fungerar som ert egna privata utrymme.

Samtalsstöd i grupp

Samtalsgrupperna syftar till att kvinnor och tjejer får en möjlighet att träffa andra som lämnat våldet. Deltagare får i och med träffarna en gemenskap och ett utökat socialt nätverk. Att träffa andra, dela erfarenheter och inse att man inte är ensam skapar ett bättre utgångsläge i att hantera sin egen våldsutsatthet.

Samtalsstöd för barn

Barn som upplevt eller bevittnat våld kan få stöd genom samtal enligt den så kallade Trappan-modellen. Modellen erbjuder barnet möjlighet att sätta ord på och få en begriplighet av den våldshändelse hen har upplevt.

Digital säkerhet

I vår digitala värld är det lätt att lämna spår till förövare som vill utöva kontroll. Här kan du få vägledning kring hur du kan surfa säkert på digitala plattformar.